Coaching

Coaching – towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.

Definicja International Coach Federation

NA CZYM TO POLEGA?

METODA CO-ACTIVE COACHING

JAK WYBRAĆ COACHA?

KODEKS ETYCZNY ICF