Lokalizacja Ford Coaching > Korzyści

Coaching

Korzyści

Praca z coachem – w obszarze pracy zawodowej, życia osobistego, a najczęściej w obu tych obszarach łącznie jest wysoce skuteczną metodą rozwoju osobistego i zawodowego.

W obszarze pracy zawodoweje excutive coaching może dać menedżerom i przedsiębiorstwom korzyści w zakresie:

 • Rozwoju kompetencji i umiejętności menedżerskich;
 • Rozwoju kompetencji zarządczych;
 • Rozwoju kreatywnego myślenia i praktycznej kreatywności w rozwiązywaniu problemów biznesowych;
 • Rozwoju i pogłębianiu dolności przywódczych;
 • Rozwoju i zmianie kariery zawodowej;
 • Zarządzania czasem i kompleksowością;
 • Zmniejszenia rotacji pracowników;
 • Zwiększenia motywacji pracowników;
 • Zbudowania właściwej równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.
  1234

W obszarze życia prywatnego współpraca z coachem może dać m.in. następujące korzyści:

 • Lepsze zrozumienie samego siebie;
 • Zbudowanie lepszego i bardziej satysfakcjonującego życia skoncentrowanego na rzeczach istotnych a nie zawsze zauważanych;
 • Zbudowanie właściwej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym;
 • Odkrycie i zaangażowanie w nowe pasje;
 • Lepsze zarządzanie swoją ścieżką zawodową, w tym zmiana pracy lub powrotem do aktywności zawodowej.

Referencje

Zobacz, kto skorzystał
z naszych szkoleń