Lokalizacja Ford Coaching > Zaawansowane kompetencje emocjonalne i ocena wiarygodności dla organizacji

Szkolenia

Zaawansowane kompetencje emocjonalne i ocena wiarygodności dla organizacji

W Ford Coaching, dysponując ponad 20 letnim doświadczeniem zarządczym w dużych organizacjach, wiemy, jak ważną kwestią jest precyzyjne zaplanowanie i przeprowadzenie właściwego rodzaju i formy szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności, dostosowanych do ograniczeń czasowych, które w efekcie:

  • będą kontynuować budowę długoterminowej wartości twojej firmy,
  • przyczynią się do dostarczania lepszych rezultatów operacyjnych,
  • wyposażą twoich menedżerów i liderów w narzędzia, umiejętności i kompetencje, których będą mogli używać następnego dnia po zakończeniu szkolenia.

Z tego powodu, w naszych założeniach współpracy z organizacjami jesteśmy całkowicie otwarci na dostosowanie szkoleń z zakresu zaawansowanych kompetencji emocjonalnych i oceny prawdomówności zaprojektowanych przez prof. Paula Ekmana tak, aby odpowiadały na potrzeby  organizacji i sprostały wyzwaniom, jakie przed nią stoją, czy to w obszarze zasobów ludzkich, struktury organizacyjnej, czasu czy kosztów.

Zobacz również warsztaty:

Pobierz program szkolenia Rezerwuj

Aby uzyskać maksymalną korzyść z warsztatów kompetencji emocjonalnych czy oceny wiarygodności w odniesieniu do Państwa organizacji, proponujemy następujący proces:

  • sformułowanie Państwa oczekiwań, celów oraz ograniczeń w odniesieniu do wybranych szkoleń;
  • dostosowanie zakresu i zawartości materiału szkoleniowego do potrzeb Państwa organizacji – razem z naszymi międzynarodowymi partnerami z Paul Ekman International, skorzystamy z wniosków i wiedzy płynącej z podobnych już zrealizowanych projektów w rożnych krajach świata, aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla Państwa organizacji;
  • przeprowadzenie szkoleń  – szkolenia Paula Ekmana mogą się odbyć na terenie Państwa organizacji – w jednej lub wielu lokalizacjach, w jednym lub większej liczbie krajów, w jednym lub kilku językach oraz w terminach całkowicie dostosowanych do Państwa potrzeb;

Korzystając z międzynarodowych doświadczeń Paul Ekman International, metodologia szkolenia Paula Ekmana z łatwością może być zastosowana w Państwa organizacji a narzędzia, umiejętności i kompetencje oparte na badaniach naukowych, sprawdzone i zweryfikowane w praktyce – oddane do dyspozycji Państwa pracowników.

Aby przedyskutować i uzgodnić szczegóły dotyczące szkoleń zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Nadchodzące szkolenia otwarte

Referencje

Zobacz, kto skorzystał
ze szkoleń Paula Ekmana