Lokalizacja Ford Coaching > Ocena prawdomówności – warsztat prof. Paula Ekmana

Szkolenia

Ocena prawdomówności – warsztat prof. Paula Ekmana

Intensywny warsztatowy program szkoleniowy, autoryzowany przez prof. Paula Ekmana. Oparty wyłącznie na faktach naukowych w dziedzinie psychologii emocji, nauk behawioralnych oraz badań nad kłamstwem.

Jeśli w swoim zawodzie musisz skutecznie rozróżniać pomiędzy prawdą i kłamstwem, jeśli musisz oceniać czy dana osoba mówi prawdę lub kłamie w ciągu krótkiego czasu, a decyzje te są związane z kosztami – ten warsztat jest dla ciebie.

Kompetencje oceny wiarygodności i prawdomówności są szczególnie przydatne w takich obszarach jak: rekrutacja, zarządzanie ogólne, negocjacje, sprzedaż, przesłuchania, wykrywanie nadużyć, praca policyjna i dochodzeniowa, rekrutacja, mediacje, relacje z pacjentami  i wiele innych. Techniki te stosujemy także na co dzień – w naszym życiu prywatnym, gdy istotne jest aby ocenić, czy dziecko, partner/partnerka lub przyjaciele mówią prawdę czy też chcą coś przed nami ukryć.

Warsztat zaprojektowany jest tak, aby uczestnicy w bezpiecznym, ale stymulującym środowisku uczenia się zdobyli potrzebną wiedzę,  praktyczne, gotowe do użytku narzędzia oraz odbyli intensywny trening nabytych umiejętności oceny wiarygodności i prawdomówności w sytuacjach obarczonych wysoką stawką – emocjonalną, finansową lub bezpieczeństwa.

Prowadzony wyłącznie przez trenera zatwierdzonego przez prof. Paula Ekmana.

Zobacz również warsztaty:

Pobierz program szkolenia Rezerwuj

Co daje Ci ten warsztat?

 • Podniesienie trafności podejmowanych decyzji, w sytuacjach, w których zależą one od oceny prawdomówności drugiej strony;
 • Lepsze umiejętności negocjacyjne, dzięki rozpoznawaniu potencjalnych sygnałów kłamstwa i ukrytych emocji;
 • Podniesienie zdolności przywódczych i interpersonalnych dzięki umiejętnościom odczytywania ukrytych emocji i zarządzania trudnymi sytuacjami;
 • Bardziej efektywna i konstruktywna komunikacja dzięki umiejętnościom rozpoznawania i zarządzania emocjami.

 

Cele szkolenia

 • Wyjaśnienie i zrozumienie zasady działania psychologicznych modeli prawdy i kłamstwa;
 • Zrozumienie ważności tzw. zachowań bazowych oraz dlaczego one występują;
 • Nauka systematycznego i strukturalizowanego podejścia do wykrywania/identyfikacji kłamstwa;
 • Identyfikacja oraz ocena tzw. „Gorących Punktów”;
 • Nauka procesu i technik weryfikacji „Gorących Punktów” – testowanie hipotez;
 • Identyfikacja i ocena przesłanek kłamstwa i prawdy;
 • Stosowanie technik aktywnego słuchania i obserwacji;
 • Wykorzystanie powyższych umiejętności do oceny prawdomówności i wiarygodności.

 


Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Ze szkolenia szczególne korzyści odniosą te osoby oraz profesje, które w praktyce swego działania prowadzą trudne rozmowy, obarczone wysoką stawką emocjonalną lub/i finansową, w których ocena prawdomówności oraz wiarygodności ma duże znaczenie. Do takich profesji zaliczają się m.in.:

 • sprzedaż, menedżerowie i liderzy
 • rekrutacja i selekcja pracowników
 • negocjacje
 • usługi i funkcje związane z utrzymaniem porządku publicznego
 • wymiar sprawiedliwości
 • profesje prawne
 • obsługa klienta
 • inwestycje finansowe
 • arbitraż
 • psychologowie
 • lekarze
 • coachowie
 • nauczyciele
 • trenerzy
 • terapeuci
 • dziennikarze i wiele innych

Dodatkowe informacje, cena i rezerwacje

CZAS TRWANIA

 • 3 dni (lub w podziale na 3 sesje jednodniowe)
 •  każdego dnia od 9:30 do 17:00
  puste miejsce

CENA:

 • uczestnictwo indywidualne w całym warsztacie 3 dniowym: 2 700 zł netto (+23% VAT).
 • uczestnictwo powyżej 3 osób – cena do ustalenia
 • możliwość wystawienia faktury
  puste miejsce

ORGANIZACJA:

 • Uczestnicy mają zapewnione wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe
 • W cenę szkolenia jest wliczona całodzienna przerwa kawowa
 • Liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu jest ograniczona  do max 12 osób
 • Kameralne grupy
 • 70% czasu to interakcyjny trening umiejętności
 • Rezerwacja miejsc odbywa się na zasadzie pierwszeństwa
 • Istnieje możliwość uczestniczenia w pojedynczym dniu, jednakże rekomendujemy uczestniczenie w pełnym zakresie szkolenia w celu zagwarantowania 100 % jakości
  puste miejsce

REZERWACJE I PŁATNOŚCI:

 • Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, pełna opłata za szkolenie, wniesiona najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Płatności odbywają się poprzez przelew bankowy, na podstawie faktury wystawionej przez Ford Coaching

Nadchodzące szkolenia otwarte

Referencje

Zobacz, kto skorzystał
ze szkoleń Paula Ekmana