Lokalizacja Ford Coaching > Zaawansowane kompetencje emocjonalne – warsztat prof. Ekmana

Szkolenia

Zaawansowane kompetencje emocjonalne – warsztat prof. Ekmana

Szerokie zastosowania i korzyści tego szkolenia opartego na umiejętnościach emocjonalnych, tak zostały nakreślone przez Prof. Paula Ekmana:

W każdej interakcji, która ma znaczenie, czy to pomiędzy kochankami, pomiędzy rodzicem i dzieckiem, pomiędzy sprzedawcą a klientem, pomiędzy doktorem a pacjentem, pomiędzy podejrzanym a przesłuchującym, pomiędzy przeciwnikami na wyborach, emocje są tym, czego szukamy. Emocje mówią nam to, co ma znaczenie.

(Źródło: Paul Ekman, www.bigthink.com/think-tank/lie-to-me)

Intensywne szkolenie warsztatowe, zaprojektowane i zatwierdzone przez prof. Paula Ekmana czerpie z nowatorskich osiągnięć nauk behawioralnych i badań naukowych w dziedzinie psychologii emocji.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych narzędzi, umiejętności i kompetencji do oceny werbalnych i niewerbalnych komunikatów od innych, aby lepiej budować trwałe relacje interpersonalne.

Program kursu obejmuje wiedzę, narzędzia i praktyczne zastosowania umiejętności emocjonalnych, których zadaniem jest:

 • uzyskanie pełnej świadomości swoich własnych emocji;
 • dostarczenie uczestnikowi narzędzi do zarządzania własnymi emocjami;
 • wypracowanie umiejętności właściwego rozpoznawania emocji i ukrytych emocji u innych osób;
 • dostarczenie narzędzi i nabycie umiejętności zarządzania reakcjami emocjonalnymi innych.

abc

Zobacz również warsztaty:

Pobierz program szkolenia Rezerwuj

Co daje Ci ten warsztat?

 • łatwiejsze budowanie konstruktywnych i długoterminowych relacji z klientami;
 • efektywniejszą komunikację;
 • podniesienie skuteczności podejmowanych decyzji;
 • wzmocnienie zdolności i kompetencji przywódczych;
 • konstruktywne rozwiązywanie trudnych sytuacji;
 • podniesienie umiejętności negocjacyjnych.

Kurs kompetencji emocjonalnych (ESaC) w Warszawie, w którym uczestniczyłem, oprócz tego, że był prowadzony przez dwóch bardzo zaangażowanych i kompetentnych trenerów, dostarczył mi solidną strukturę, dzięki której mogę dalej uczyć się, w jaki sposób zarządzać moimi własnymi emocjami oraz emocjami innych osób.

Trudno nie docenić wartości tych kompetencji u umiejętności dla każdego, kto pracuje z innymi osobami, co w rzeczywistości oznacza, że są one niezbędne dla wszystkich.

Emil Tchorek – Warszawa

Cele szkolenia

 • Zrozumienie sposobu, w jaki działają emocje;
 • Rozpoznawanie tzw. czynników spustowych;
 • Zdobycie umiejętności uświadamiania sobie własnych reakcji, w momencie, w którym powstają;
 • Zdobycie umiejętności uświadamiania sobie, kiedy jesteśmy owładnięci emocją;
 • Wypracowanie umiejętności samoobserwacji oraz zarządzania własnymi reakcjami;
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania emocji u innych i pogłębienia ich zrozumienia;
 • Nauka konstruktywnej interakcji i komunikacji w celu zarządzenia reakcjami emocjonalnymi innych.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Wszystkie osoby oraz profesje, w których efektywne rozpoznawanie emocji, w tym także ukrytych emocji a także budowanie oraz utrzymywanie autentycznych, produktywnych i trwałych relacji interpersonalnych jest kwestią kluczową, zwłaszcza w sytuacjach szczególnie ważnych i obarczonych wysoką stawką. Do takich profesji zaliczają się m.in.:

 • menedżerowie sprzedaży
 • liderzy, menedżerowie odpowiedzialni za zespoły i ich rozwój
 • prezesi firm oraz zarządy firm i rady nadzorcze
 • HR
 • coachowie biznesowi, ogólni oraz sportowi
 • trenerzy
 • negocjatorzy
 • profesje prawne
 • lekarze
 • terapeuci
 • zawodowi opiekunowie
 • doradcy finansowi oraz eksperci finansowi zajmujący się inwestycjami
 • nauczyciele

Dodatkowe informacje, cena i rezerwacje

CZAS TRWANIA

 • 2 sesje: 1 dzień każda sesja
 •  każdego dnia od 10:30 do 18:00
  puste miejsce

CENA:

 • uczestnictwo indywidualne: 1 100 netto (+23% VAT) za każdy dzień.
 • uczestnictwo powyżej 3 osób – cena do ustalenia
 • możliwość wystawienia faktury
  puste miejsce

ORGANIZACJA:

 • uczestnicy mają zapewnione wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe
 • w cenę szkolenia jest wliczona całodzienna przerwa kawowa
 • liczba miejsc na pojedynczym szkoleniu jest ograniczona  do max 12 osób
 • kameralne grupy
 • 70% czasu to interakcyjny trening umiejętności
 • rezerwacja miejsc odbywa się na zasadzie pierwszeństwa
 • istnieje możliwość uczestniczenia w pojedynczym dniu, jednakże rekomendujemy uczestniczenie w pełnym zakresie szkolenia w celu zagwarantowania 100 % jakości
  puste miejsce

REZERWACJE I PŁATNOŚCI:

 • aby zarezerwować miejsce na szkoleniu konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, pełna opłata za szkolenie, wniesiona najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • płatności odbywają się poprzez przelew bankowy, na podstawie faktury wystawionej przez Ford Coaching

Nadchodzące szkolenia otwarte

Referencje

Zobacz, kto skorzystał
ze szkoleń Paula Ekmana