Metoda co-active coaching

Jako certyfikowany coach ko-aktywny stosuję  w pracy z naszymi klientami 4 główne założenia modelu coachingu ko-aktywnego, autorstwa Coach Training Institute.

Do współpracy z grupami klientów, w których potrzebna jest większa liczba coachów, zapraszam coachów certyfikowanych według tej samej metody.

 • Klient ma w sobie wszystkie odpowiedzi lub może i potrafi  je znaleźć;
 • Co-active coach wychodzi  z założenia, że nie musi „naprawiać” klienta, dla coacha, w życiu klienta nic się nie załamało ani nie pękło (choć klient czasem tak właśnie czuje) – klient stoi przed nowymi wyzwaniami;
 • Co-active coach nie dostarcza odpowiedzi – on tylko zadaje odpowiednie pytania. Wszystkie odpowiedzi ma klient;
 • Co-active coach nie zmusza klienta do robienia niczego, na co nie jest gotowy w danej chwili. W procesie coachingu klient nabywa gotowość do dokonania transformacji/zmian, których chce.
 • Klient decyduje jaki jest temat rozmowy, to on może zmienić to, o czym chce mówić, gdy uzna w trakcie spotkania, że to jest ważne;
 • Rolą coacha jest elastycznie dostosowywać się do tych zmian (podążać za klientem), będąc  100% obecnym w „tu i teraz” i nadal zachowując dyscyplinę szerszej perspektywy dla dobra klienta;
 • Rolą coacha jest słuchać i słyszeć nie tylko to, co jest wypowiedziane w danej chwili, ale to, co również widać w zachowaniu a także to, co wynika z połączenia tego, co zostało powiedziane wcześniej i teraz.
 • Co-active coaching podkreśla to, co oczywiste – wszystkie decyzje, które podejmujemy są ze sobą powiązane;
 • Życie zawodowe, jego jakość zależy także od życia prywatnego i odwrotnie;
 • Wybory zawodowe wpływają na zdrowie, rodzinę i przyjaciół; wybory finansowe wpływają na ilość i jakość czasu wolnego, na wykształcenie, plany emerytalne – i odwrotnie;
 • Koncentracja tylko na jednym aspekcie życia (np. kariera, praca), powoduje, że prędzej czy później inne jego obszary muszą być dotknięte w trakcie rozmowy – bo one również mają wpływ na jakość rozwiązań i zmian, których klient chce dla siebie;
 • Elastyczność w pracy z różnymi obszarami życia klienta jest wielką zaletą coachingu ko-aktywnego.
 • Celem coachingu ko-aktywnego  jest trwająca w czasie, znacząca zmiana, która jest czymś więcej niż prostym rozwiązaniem taktycznej kwestii;
 • Celem coachingu ko-aktywnego jest   zapewnienie klientom o wiele bardziej efektywnych rozwiązań pozwalających na spełnienie w życiu prywatnym, zawodowym i w różnych rolach jakie w ciągu życia klienci przyjmują;
 • Coaching ko-aktywny pomaga klientom wznieść się ponad zarządzanie codzienną „listą spraw do załatwienia” oraz wzbudzić w sobie nowe kompetencje i umiejętności , które pozwolą im wznieść się na zupełnie inne poziomy zawodowe i osiągnąć znaczącą zmianę jakości życia.