Executive coaching

Dla kogo?

- menedżerowie posiadający odpowiedzialność zarządczą

- pełniący role przywódcze w swoich zespołach

- zarządzający projektami

Cele

- podniesienie efektywności działania menedżerskiego

- rozwój kompetencji i umiejętności

- wzrost motywacji i energii do działania menedżera

Sytuacje, w których warto zwrócić się do executive coacha