Pracuje z ludźmi i dla nich, przekonana, że rozwiązania tkwią w człowieku, że człowiek zawsze chce się rozwijać tak w sferze osobistej jak i zawodowej i chce funkcjonować najlepiej jak możliwe. Czasem napotyka w tym rozwoju trudności.

Rolą coacha/mentora/doradcy/psychologa jest wspomóc jednostkę/grupę w dostrzeżeniu barier rozwoju, przyczyn trudnych sytuacji i dawać wsparcie przy identyfikacji opcji rozwiązań i wprowadzaniu w życie tych z nich, które najlepiej służą jednostce i grupie w celu podnoszenia efektywności funkcjonowania. Jest zwolennikiem wykorzystywania twardej wiedzy naukowej z zakresu psychologii i nauk behawioralnych, treningu zaawansowanych kompetencji interpersonalnych i emocjonalnych oraz świadomej refleksji nad rzeczywistymi funkcjami zachowań i możliwymi sposobami ich modyfikacji w biznesie, w myśl założeń stosowanej analizy zachowania w kontekście organizacji biznesowych.

Pracuje z klientami metodą coachingu ko-aktywnego, którego źródła tkwią w psychologii humanistycznej –która zakłada, że najwyższą wartością jest człowiek i jest on jednostką, która ma możliwość realizacji każdego założonego przez siebie celu. Człowiek, który nie funkcjonuje we względnej równowadze pomiędzy rożnymi perspektywami swego życia, nie jest w stanie maksymalizować swoich osiągnięć. Dlatego w jej pracy tak ważne jest spojrzenie nie tylko na jeden wymiar aktywności Klienta, ale na jednostkę/grupę jako całość.

Stara się korzystać z technik pracy, opartych na dowodach – potwierdzonych naukowo. W pracy wykorzystuje techniki behawioralne, oraz poznawczo-behawioralne.

Od 2009 roku, posiada status certyfikowanego, profesjonalnego coacha, w rezultacie programu realizowanego w Stanach Zjednoczonych, w jednej z najstarszych i najbardziej cenionych szkół coachingu – Coach Training Institute, posiadającego akredytację International Coach Federation. Od tamtej pory zgromadziła ponad 1000 godzin coachingu – pracując z zespołami oraz osobami indywidualnymi, na poziomie menedżerskim i senior menedżerskim.

Od roku 2014 jest autoryzowanym prof. Paula Ekmana w zakresie zaawansowanych kompetencji emocjonalnych i oceny wiarogodności i prawdomówności. Szkoli z tego zakresu profesjonalistów z policji i służb zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

W pracy łączy doświadczenie coacha, trenera, wiedzę psychologiczną oraz praktyczne doświadczenie biznesowe, które umożliwia jej szybką orientację w procesach i wyzwaniach organizacyjnych i czerpanie z jej własnych doświadczeń.

Jaga przynosi ze sobą ponad 20 lat praktyki menedżerskiej w korporacjach międzynarodowych (Unilever, Johnson&Johnson, Reckitt Benckiser, Kellogg’s Company, Lagardere Group, Cirrus Aircraft) oraz w organizacji typu start-up (Aero Poznań), w rolach lidera zespołów i części biznesu, lidera projektów, menedżera odpowiedzialnego także za rozwój kompetencji menedżerskich swoich pracowników. Zdobywała doświadczenie na wszystkich szczeblach organizacji – od podstawowego do wysokiego szczebla, w kontekstach lokalnym i międzynarodowym, w różnych sektorach (FMCG, media, lotnictwo), zwykle w obszarach marketingu i zarządzania ogólnego.

Specjalizuje się w pracy z osobami indywidualnymi i zespołami w zakresie rozwoju kariery, zwiększania efektywności organizacyjnej, zarządzania konfliktami, przywództwa, wspomaga jednostki i zespoły w procesach zmiany i wejścia w nowe role, z którymi może pracować także jako mentor, trener lub doradca.

Pracuje w języku polskim i angielskim, w kontakcie bezpośrednim lub z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacyjnych.

Jest absolwentką Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (marketing międzynarodowy), studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu na SGH oraz wkrótce absolwentką dwóch kierunków Psychologii – Psychologia Kliniczna i Psychologia Kształtowania i Modyfikacji Zachowania Uniwersytetu SWPS – (obrona dyplomu w roku 2018). Studiowała w Chartered Institute of marketing – Professional Postgraduate Diploma in Marketing. Odbywała liczne kursy międzynarodowe z zakresu marketingu i zarządzania. Jest wykładowcą akademickim w obszarze nauk o zarządzaniu.