Korzyści

Praca z coachem – w obszarze pracy zawodowej, życia osobistego, a najczęściej w obu tych obszarach łącznie jest wysoce skuteczną metodą rozwoju osobistego i zawodowego.

Korzyści w obszarze pracy zawodowej

Korzyści w obszarze życia prywatnego

 

 • Rozwój kompetencji i umiejętności menedżerskich;
 • Rozwój kompetencji zarządczych;
 • Rozwój kreatywnego myślenia i praktycznej kreatywności w rozwiązywaniu problemów biznesowych;
 • Rozwój i pogłębienie zdolności przywódczych;
 • Rozwój i zmiana kariery zawodowej;
 • Zarządzanie czasem i kompleksowością;
 • Zmniejszenie rotacji pracowników;
 • Zwiększenie motywacji pracowników;
 • Zbudowanie właściwej równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.

 

 • Lepsze zrozumienie samego siebie;
 • Zbudowanie lepszego i bardziej satysfakcjonującego życia skoncentrowanego na rzeczach istotnych a nie zawsze zauważanych;
 • Zbudowanie właściwej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym;
 • Odkrycie i zaangażowanie w nowe pasje;
 • Lepsze zarządzanie swoją ścieżką zawodową, w tym zmiana pracy lub powrotem do aktywności zawodowe