Life coaching

Dla kogo?

- dla każdego, kto chce podnieść jakość swojego życia prywatnego i zawodowego

- dla poszukujących równowagi pomiędzy różnymi aspektami życia

- dla chcących rozwijać siebie

Cele

- zwiększanie samoświadomości i poczucia własnej wartości

- wzmocnienie swoich mocnych stron

- wypracowanie nowych nawyków

Sytuacje, w których warto zwrócić się do life coacha

- chęć zmiany

- w trudnościach prywatnych i zawodowych

- potrzeba pomocy w osiągnięciu wyznaczonego celu