Na czym to polega?

Coaching jest wyjątkowym, opartym na głębokim zaufaniu procesem. Kluczowa w nim jest także poufność – nawet w sytuacji, w której executive coaching jest częścią twojego planu rozwoju uzgodnionego z przełożonymi. 

Pracujemy razem, abyś odkrył i zdefiniował swoje cele (także w kontekście celów organizacji), oraz zdał sobie sprawę z potencjału w tobie ukrytego.

Wtedy przechodzimy do planowania i realizacji  sformułowanych przez ciebie celów. Wynikiem procesu coachingu jest twoja zwiększona efektywność biznesowa, wyższa motywacja, energia, zaangażowanie i spełnienie na płaszczyźnie zawodowej i prywatnej (w przypadku life coachingu).