Dlaczego my?

Wierzę, że menedżerowie, liderzy, przedsiębiorcy – bez względu na branże w których działają, potrzebują wyspecjalizowanego i kompetentnego wsparcia i narzędzi w rozwoju osobistym, zawodowym i organizacyjnym, szczególnie gdy napotykają na trudne wyzwania. Jestem głęboko przekonana, że warto zdobywać wiedzę opartą na dowodach naukowych a nie wyobrażeniach, warto zdobywać nowe umiejętności ucząc się od praktyków i na praktycznych przykładach, warto korzystać z certyfikowanych zasobów. Bo mamy zbyt mało czasu, aby popełniać zbyt dużo błędów na ścieżce rozwoju.

Dlatego postanowiłam, że będziemy wspierać młode i starsze osoby, te, które zaczynają i te, które są doświadczonymi wilkami biznesowymi, w zdobywaniu nowych i polerowaniu już zdobytych kompetencji, w pokonywaniu trudności – tych osobistych i  zawodowych, w nazywaniu rzeczy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakbyśmy chcieli je widzieć. I nade wszystko, w dążeniu do tego, aby być lepszymi ludźmi, lepszymi menedżerami, którzy nie tylko dostarczają rezultaty, ale przede wszystkim inspirują innych do rozwoju, przygotowują swoich następców i kreują wartość dla firmy. Nade wszystko chcę, aby wszystko, co robimy w życiu – tak zawodowo, jak i prywatnie – było w równowadze.

Dlatego, po latach bycia menedżerem, stałam się psychologiem i analitykiem zachowania. Pomagam menedżerom i organizacjom poprzez:

– specjalistyczne, oparte na faktach naukowych, szkolenia z zakresu twardych i miękkich kompetencji biznesowych i wiedzy biznesowej;

– specjalistyczne szkolenia z zakresu zaawansowanych kompetencji emocjonalnych;

– coaching menedżerski i mentoring na każdym poziomie organizacji;

– diagnozę psychologiczną w kontekście rożnych uwarunkowań psychofizycznych w biznesie.

 

Zmiana, nawet ta największa, zaczyna się od pierwszego kroku.

Porozmawiajmy.